16.7 C
Rome
Wednesday, October 5, 2022

118651778_3190719670976452_892768699102945546_o

e6066b00-70d7-421d-8d1b-3c3c75d94504

Trending

ඉතාලි එන්නේ කොහොමද?

ඉතාලියට එන එක බොහෝ දෙනෙක්ගේ හීනයක් හා ආශාවක්. මේ නිසාම බොහෝ දෙනෙක් ඉතාලියට පැමිනෙන්න ගොස් වැඩ වරද්දා ගත් අවස්ථා හා හරි පාරෙන්...