ඉතාලියේ රැකියාවක් කරන ඔබට නිවාඩු කීයක් හිමිද?

ඉතාලියේ රැකියාවක් කරන ඔබට නිවාඩු කීයක් හිමිද?

අපි හැමෝම ආසයි නිවාඩු වලට, හැබැයි ඒවා පඩි සහිත නම් ඔබ වඩාත් කැමතියි නේද? ඉතාලියේ නිවා​ඩු වර්ග මේ විදියට සකස් වෙලා තියෙන්නෙ, රතු නිවාඩු ජනවාරි 1 සහ 6 පාස්කු ඉරිදා සහ සදුදා අප්‍රියෙල් 25 මැයි 1 අගෝස්තු 15 නොවැම්බර් 1 දෙසැම්බර් 8, 25, 26 යන දින වලට අමතරව ඔබේ ප්‍රදේශයේ අනිවාර්ය නිවාඩු දවසත් රතු නිවාඩු…

ලියකියවිලි සහතික කර ගැනීමේ නවතම ක්‍රමවේද​ය
| |

ලියකියවිලි සහතික කර ගැනීමේ නවතම ක්‍රමවේද​ය

ලාංකිකයන්ගේ යම් අවශ්‍යතාවයන් අනුව ඉතාලියට ගෙන්වා ගත යුතු ලියකියවිලි සහතික කරලීමට කොළඹ පිහිටි ඉතාලි තානාපති කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කල යුතු උපකාරක ලියකියවිලි කවරේද? ලියකියවිලි සහතික කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඉතාලි තානාපති සේවය මෑතක සිට නව ක්‍රමවේදයක් හදුන්වා දී ඇත. ඒ සදහා තානාපති කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කල යුතු Supporting Documents හෙවත් උපකාරක ලියකියවිලි ලැයිස්තුවේ සිංහල පරිවර්තනය පහත දක්වා ඇත….