Maternità

Maternità

Maternità කියන්නේ මොකක්ද? නිත්‍යානුකුල රැකියා ගිවිසුමක් යටතේ සේවයක කරන කෙනෙක්ට ගර්භණීභාවය හා මාතෘ කාලය තුළ ඔබට ලැබිය යුතු අනිවාර නිවාඩු කාලයයි. එක් අතකින් මවක් වීම මහත් ප්‍රීතියක් ගෙන දෙන අතර අනෙක් පැත්තෙන් ඒ සදහා විශාල කැපවීමක් අවශ්‍යය. මේ හේතුව නිසා කාන්තා සේවිකාවන්ට ගැබ් ගැනීමට පෙර ඔවුන්ට ලැබුණු වැටුප අහිමි නොවී රැකියාවෙන් බැහැරව ගත හැකි ලැබිම්…