අවූටීසම් – Autism

 • අවුටීසම් – Autisam සුරියකාන්ත මල්පීත්
 • ADHD (Atention Dificit Hyperactivity Disorder)
 • ASD (Autism Spectrum Disorder)
 • LD ( Learning Disorder )

ඕටිසම්

මෙය දරුවකුගේ කුඩාකාලයේ සිට ඇරඹී බොහෝවිට ජීවිත කාලය පුරාම යම් ආකාරයකින් රැඳී පවත්නා මොලයේ සෛල අතර සම්බන්ධතා ඇති වීමේ දුර්වල කමකි.ඔටිසම් ඇතිවීමට හේතුව තවමත් නිශ්චිතව සොයාගෙන නැතත් ජානමය හේතු බලපාන බව විශ්වාස කරනවා.එමෙන්ම මේ සඳහා හේතු ගණනාවක් බලපාන බවත් පිලි ගැනීමක්.

මේ තත්වය ඇති දරුවේක්ගේ ලක්ෂණ

 • නිදා ගැනීමේ අපහසුතා සහ ආහාර ගැනීමේ ගැටලු.
 • කැරකැවෙන දේවල් දෙස බලා සිටීමට වැඩි කැමැත්තක් දැක්වීම.
 • ඇසට ඇස නොබැලීම.
 • වයස වැඩිවිම සමග උච්චාරණයෙ අපහසුතාවයන්.
 • නමට ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම.
 • අධික ලෙස කලබල වීම සහ පරිසර වෙනස්කම් දරා ගත නොහැකි වීම.
 • නිතරම හැඬීම.
 • වෙනත් දරුවන් සමග සෙල්ලන්කිරිමට නොහැකිවිම.
 • චලනයවෙන යම් දෙයක්දිහා එක එල්ලෙ බලාසිටිම.
 • සෙල්ලන්බඩු බිමගසා කඩාදැමීම.
 • වැසිකිලියාමේ අපහසුතාවයන්.
 • අධිල කලබලය
 • තනිව කතා කිරීම
 • බියවිම. මේ ඉන්කිහිපයක් පමනයි. මේ දරුවන් එකිනාකට වෙනස්වේ..

මේ රෝගයට ස්ථිර ප්‍රථිකාරයක්ද නැත. ඇත්තේ චිකිත්සක ක්‍රමපමනයි.

 • ABA
 • TEACCH
 • PECS
 • Sunrise

රෝහලේ මූලික හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණයකින් පසුව අදාල චිකිසකවරියන් වෙත දරුවා යොමු කරයි.මේ දරුවන් බාහිරව කිසිදු වෙනසක් නොපෙන්වයි. මේ වැනි ලක්ශණ ඇති දරුවේක් ඔබහිතවත් අයේක්ට ඇතිනම් දේමාපියන් දැනුවත් කරන ප්‍රතිකාරවලට යෝමුකරන්න. එ වැනි දරුවේක් ඇති දේමාපියන්ගේ එ ගැන නිතරවිමසන්න යන්න එපා..

ඔබ ජිවත්වේන ඉතාලියේ ඒ වැනි දරුවෙක් සිටිනම් දරුවාගේ pediatra මාර්ගයෙන් ස්නායුරෝග (NPIA) අංශයට යොමුවෙන්න. මෙම විශේස අවශ්‍යතා ඇති දරුවන්ට (diversamente abili ) ළදරුපාසලේ සිට ප්‍රමුඛත්වයක් (precedenza ) ලැබේන අතට ඔවුන්ට වේන්වූ විශේසිත ගුරුවරුන්ද සිටිති (Insegnante di sostegno) මන්ද ඔවුන්ට සමාජයට හුරුවිමට වැඩිකාලයක් වගේම වැඩි අවදානයක්ද අවශ්‍යවේ. ඒ වගේම ඔවුන්ට Legge 5 febbraio 1992, n. 104 අතුල්විය හැකි අතර. කෝමූනීය මගින් ඔවුන්ට මුදල් හා සනීපඅරක්ශද්‍රවය හා වැඩමුලු ලබාදෙන අතර. එමගින් දේමාපියන්ට යම් සහනයක් වගේම දේමාපියන්ගේ මානසික සුවයටද යම් අස්වැසිල්ක් ලබාදිම අරමුනවේ.

මේ වැනි දරුවේක් සිටිනම් ලැජ්ජානොවී ඔවුන්ගේ වෙනස කුඩාකලසිටම අදුරගෙන අදාල ප්‍රතිකාරක්‍රම තුලින් ඔවුන්ගේ ජිවිත සැලකියුතුලේස වෙනස්කරගත හැකිය. ඉතාලියේ මේ වැනිදේ සදහා විශේසපහසුමකම්ද ඇත. ඔබට බශාවේ යම් ගැටලුවක් ඇතිනම් පරිවර්තකයකුගේ සේවයද ඔබට ලබාගැනිමේ හැකියාව ඇත. කුඩා ළමුන් මල් වැනිය. ඔවුන්ව අරක්ශාකිරිම අපසැමගේ වගකිමකි.

( අන්තර්ජාලය පලවූ පුවත් මගින් සොයාගත් කරුනු සමග සැකසුලිපියකි.ඒ සියලුදේනටම ස්තුතිය ).

Similar Posts