ලංකාවට යාම​ට තවදුරටත් අවසර අවශ්‍යය නොවේ.

විදෙස්ගතව සිට මෙරටට පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් අවසර ගැනීමට අවශ්‍ය නොවන බව යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *