ඔබත් ඉතාලි පුරවැසිභාවය ලබාගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින කෙනෙක් ද?  එසේනම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න.

ඔබත් ඉතාලි පුරවැසිභාවය ලබාගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින කෙනෙක් ද? එසේනම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න.

ඔබත් ඉතාලි  පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින කෙනෙක්ද?උප්පැන්න සහතිකය හා පොලිස් නිශ්කාෂණ සහතිකය ලෙගලිස්සාරේ කරන්නේ කොහෙන්ද? ශ්‍රී ලාංකිකයන්, ඉතාලි  පුරවැසිභාවය අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි  ලංකාවේ පිහිටි  ඉතාලි තානාපති කාර්‍යාලයෙන්ම සහතික කරගත යුත්තේ ඇයි? මිට පෙර වෙනත් ක්‍රම වලට සහතික කර ලියවිලි භාරදුනත් දැනට වසර කිහිපයක සිට ලංකාවේ පිහිටි තනාපති කාර්යාලයෙන් එය සිදුකර ගැනිම අනිවාර්යවි ඇත….

ඉතාලියේ ස්පොන්ස​ර් වීසා/ වතු වීසා සදහා ඔන්ලයින් අයදුම් කරන්නේ කොහොමද?
|

ඉතාලියේ ස්පොන්ස​ර් වීසා/ වතු වීසා සදහා ඔන්ලයින් අයදුම් කරන්නේ කොහොමද?

2022 වසර සදහා ඉතාලියෙන් ස්පොන්සර් වීසා හා සෘතු වීසා හෙවත් ගැමෝම කියන වතු වීසා නිකුත් කිරීම ගැන ඔබ මේ වනවටත් දන්නවා ඇති.එම විස්තර ගැන නොදන්න අය ඉන්නවා නම් පහත් ලිපි මුලින්ම කියවා අවබෝදය ලබාගන්න. ඉතාලියේ මේ වසරේ ලබාදෙන වීසා කෝටාව සම්බන්ද විස්තර කියවීමට මෙය ක්ලික් කරන්න. නිවැරදිව සේවායෝජකයෙක් තෝරගන්නේ කොහොමද? අපි බලමු මේ ඉතාලි වීසා…

2021 අවුරුද්දටත් වතු වීසා ස්පොන්සර් වීසා නීතිය​ක්?
|

2021 අවුරුද්දටත් වතු වීසා ස්පොන්සර් වීසා නීතිය​ක්?

කලබල නොවන්න. මේ වන විට සමාජ මාදය වල පලවන පුවත් නිසා මෙම ලිපිය පලකරනුයේ. අද දිනයේ සිට වතු වීසා හා ස්පොන්සර් වීසා මේ මාසය තුල ලබා දීමට කටයුතු කරන බවට පුවතක් සමාජ මාදය තුල පලවූවා. දැනට එවැනි ගැසට් එකක් පිටවී නැති නමුත් ඉදිරි දින කිහිපයේ එවැන්නක් නිකුත් වීමට ඉඩ ඇති බවට ආරන්චියක් ලැබෙමින් පවතිනවා. මෙය…