ඔබේ පොලිස් හා උප්පැන්නෙ සහතිකය සහතික කල යුත්​තේ කොහෙන්​ද?

ඔබේ පොලිස් හා උප්පැන්නෙ සහතිකය සහතික කල යුත්​තේ කොහෙන්​ද?

ඉතාලි පුරවැසිභාවය ඉල්ලුම් කිරීමේදී, අවශ්‍ය වෙන උප්පැන්න සහතිකය හා පොලිස් නිශ්කාෂණ සහතිකය ලංකාවේ පිහිටි ඉතාලි තානාපති කාර්‍යාලයෙන්ම සහතික කර ගත යුත්තේ ඇයි? මෙම ලිපිය කියවා තව කෙනෙකුට බලන්න ශෙයා කරන්න. මෙය ඉතාමත් වැදගත්. තවමත් සමහර පුද්ගලයන් උසාවිය හරහා සහතික කරන ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහකරමින් සිටිති. CITTADINANZA ITALIANA E DOCUMENTI ඔබත් ඉතාලි පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂාවෙන්…

ඉතාලි පුරවැසිභාවය හිමි ඔබ, A.I.R.E ගැ​න දැනුවත් ද?

ඉතාලි පුරවැසිභාවය හිමි ඔබ, A.I.R.E ගැ​න දැනුවත් ද?

ඉතාලි පුරවැසිභාවය ලබාගත් හා ලබාගන්න සිටින්නා ඔබ A.I.R.E ගැන දන්නවාද? A.I.R.E  Anagrafe Italiani residenti all’estero යනු සරලවම ඉතාලි පුරවැසියන් ඉතාලියෙ​න් පිටව වෙන​ත් රටක දිර්ඝකාලීනව ජිවත්වේනම් ඔවුන්ගේ විස්තර ඇතුලත් ලේඛණයකි. ඔබ A.I.R.E ලියපදිංචි විය යුතුය. එවිට ඔබ ජිවත්ව​න රටේහි ඉතාලි තනාපතිකාර්‍යාලය හා ඔබ ඉතාලියේ ජිවත් වු ප්‍රදේශයේ comune සමග සම්බන්ද වේව්. මේමගින් පුරවැසියන්ගේ පුරවැසි අයිතින් සුරැකී​ම ප්‍රදාන අරමුණවේ. ඔබ ඉතාලියේන්…

වීසා අයදුම්පත් බාරදීමට දිනයක් වෙන්කරවා ගන්නා ආකාරය පියවරෙන් පියව​ර

වීසා අයදුම්පත් බාරදීමට දිනයක් වෙන්කරවා ගන්නා ආකාරය පියවරෙන් පියව​ර

2022 ඔක්තෝබර් මස 14 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සියලුම වීසා අයදුම්පත් බාර දීම සදහා ඔන්ලයින් දිනයක් වෙන්කරවා ගත යුතු වනවා. මෙය මේවන විට VFS ආයතනය ඉදිරිපිට පෝලිම් වල මාස ගනන් සිටින 1500 කට අධික වීසා අයදුම්කරවුන්ට නම් සහණයක් වනු නොඅනුමානයි. මෙම ලිපිය අවසානයේ දිනයක් වෙන්කරවා ගන්න ආකරය පියවරෙන් පියවර දක්වා තිබෙනවා.වීසා අයදුම්පත් බාරදීමට සූදනමින්…

ඉතාලි පුරවැසිභාවයට ඉල්ලුම්කිරිමට බලාපොරොතුවෙන ඔබට වැදගත් පුවතක්

ඉතාලි පුරවැසිභාවයට ඉල්ලුම්කිරිමට බලාපොරොතුවෙන ඔබට වැදගත් පුවතක්

ඉතාලි පුරවැසිභාවයට ඉල්ලුම්කරන ඔබට     2022 මැයි 20 වෙනිදා සිට ඉතාලි පුරවැසිභාවය සදහා අයදුම්පත් යොමුකිරීමේදී, (Contributo 250 Euro) මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රමයේ වෙනසක් සිදුවේ. PagoPa ක්‍රමය යටතේ ඉල්ලුම් පත්‍රය යොමු කරනා අවස්ථාවේම ගෙවිය යුතු වෙන අතර, 2022 ජුනි 24 න් පසුව කලින් බොලොත්තීනෝ මගින් මුදල් ගෙවූ ක්‍රමය අහෝසි වෙනු ඇත. A partire dal 20 maggio prossimo…

ඉතාලියේ ඉපදුන දරුවන්ට ඉතාලි පුරවැසිභාවය?
|

ඉතාලියේ ඉපදුන දරුවන්ට ඉතාලි පුරවැසිභාවය?

ඔබේ දරුවන්ටත් Cittadinanza Italiana ලබා ගන්න කැමති ද? මේ දිනවල ඉතාලි පාර්ලිමේන්තුව උනුසුම් වී ඇත. එයට හේතු වී ඇත්තේ විදේශික දරුවන් හට ඉතාලියේ Cittadinanza ලබාදීමට අනුමැතිය ගැනීම වෙනුවෙනි. මේ වනවිට තිබෙන නීතිය අනුව ඉතාලියේ උපත ලැබූවත් Cittadinanza ලබා දීමට බොහෝ නිර්නායකයන් සලකනු ලබයි. වයස 18 ලැබූවත් Residenza නොමැති වීම, වෙනත් රටක අධ්‍යාපනය ලැබීම වැනි හේතූන්…

ඉතාලි පුරවැසිභාවය අයදුම්  කිරීමෙන් පසු​ව ඔබ දැනගත යුතු කරුණු.

ඉතාලි පුරවැසිභාවය අයදුම්  කිරීමෙන් පසු​ව ඔබ දැනගත යුතු කරුණු.

අයදුම්පත් යොමු කළ පසු ඔබට K 10 නමින් අංකයක් ලැබෙනු ඇත. ඉදිරි යොමු සහ විමසීම් වලදී එය භාවිතා කළ හැකි වනු ඇත. පුරවැසිභාවය අයදුම් කල පසුද ඔබගේ ආදායම් එලෙසම තිබිය යුතුය. එමෙන්ම පදිංචිය (රෙසිඩන්ස්) නොකඩවා තිබිය යුතු වේ. අයදුම්පත් යොමු කළ පසු Fase 1/2 ඉතාමත් දීර්ඝ කාලයක් ගන්නා අතර එහිදී ඉතාලිය තුළ සියලු අදාල ආයතන…

ඔබත් ඉතාලි පුරවැසිභාවය ලබාගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින කෙනෙක් ද?  එසේනම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න.

ඔබත් ඉතාලි පුරවැසිභාවය ලබාගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින කෙනෙක් ද? එසේනම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න.

ඔබත් ඉතාලි  පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින කෙනෙක්ද?උප්පැන්න සහතිකය හා පොලිස් නිශ්කාෂණ සහතිකය ලෙගලිස්සාරේ කරන්නේ කොහෙන්ද? ශ්‍රී ලාංකිකයන්, ඉතාලි  පුරවැසිභාවය අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි  ලංකාවේ පිහිටි  ඉතාලි තානාපති කාර්‍යාලයෙන්ම සහතික කරගත යුත්තේ ඇයි? මිට පෙර වෙනත් ක්‍රම වලට සහතික කර ලියවිලි භාරදුනත් දැනට වසර කිහිපයක සිට ලංකාවේ පිහිටි තනාපති කාර්යාලයෙන් එය සිදුකර ගැනිම අනිවාර්යවි ඇත….

අවුරුදු 18 දී CITTADINANZA ITALIANA
| |

අවුරුදු 18 දී CITTADINANZA ITALIANA

අවුරුදු 18 දී CITTADINANZA ITALIANA ගන්නෙ කොහොමද? La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4 2° comma) ඉතාලියේ ඉන්න අවුරුදු 18 දරුවන්ට Cittadinanza Italiana එක ලබා ගන්නෙ කොහොමද කියල ඔබට මේ ලිපියෙන් දැන ගන්න පුලුවන්. උපත දරුවා ඉතාලියේ උපත ලබා තිබිය යුතුයි. Residenza දරුවා උපන් දා සිට ඉතාලිය ඇතුලත අඛණ්ඩව ස්ථීර පදිංචිය අවුරුදු…

ඉතාලියේ Cittadinanza  දැම්මට පස්සේ මොකද වෙන්නේ?
|

ඉතාලියේ Cittadinanza දැම්මට පස්සේ මොකද වෙන්නේ?

ඉතාලියේ පදිංචි ගොඩක් අයගෙ හීනයක් තමා Cittadinanza එක ගන්න එක. අවුරුදු 10 Residenza සහ ඉතිරි ලියකියවිලි ටික හදාගෙන Cittadinanza එක බාරදුන් පලියට ඉතාලියේ පුරවැසිබාවය ලැබෙන්නේ නැත. ඉතාලියේ මෑතකදී සම්මත කල නීතිය මගින් අවමය අවුරුදු 2 සිට උපරිමය අවුරුදු 3 දක්වා කාලයක් ඔබව පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. මේ කාලය තුලදීත් ඔබගේ Residenza (ස්ථිර පදිංචිය) අඛන්ඩව ඉතාලියේ තිබිය…

ඉතාලි පුරවැසිභාවය ඉල්ලුම් කිරීම.
| |

ඉතාලි පුරවැසිභාවය ඉල්ලුම් කිරීම.

DOCUMENTI PER OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANAArticolo 9: RESIDENZA LEGALE 10 ANNI ININTERROTTI අවුරුදු 10 ක ඉතාලියේ නොකඩවා ස්ථිර පදිංචිය හිමි ඔබ ඉතාලි පුරවැසිභාවය ඉල්ලුම් කිරීමට පිළියෙල කරගත යුතු ලියකියවිලි Estratto atto di nascita già tradotto e legalizzato ලංකාවේ පිහිටි ඉතාලි තානාපති කාර්යාලයෙන් සහතිකය කල උප්පැන්න සහතිකය. මෙහිදී ඔබගේ නම, වාසගම, උපන් දිනය හා උපන් ස්ථානය…