ඉතාලියේ කරනා රැකියා​ව ඔබ​ගේ ජිවිතය ද?

ඔබ ජිවිත්විමට රැකියාවක් කරනවා ද? නැතිනම් රැකියාව ඔබගේ ජිවිතය ද?

පසුගිය සතියේ රැකියා කරන ස්ථානයේ ඇතිවු ගැටලුවක් නිසා ( මානසික පීඩනය නිසා ) ලාංකාවේ තරැණයෙක් තම ජිවිතය නැතිකරගත් පුවත් දැනගන්න ලැබුනා. රැකියාව නිසා ඔබ අධික මානසික පීඩනයෙන් පෙලෙන කෙනෙක් ද?,
ඇයි ඔබ රැකියාව එවැනි පීඩනයක් යටතේ කරන්නේ?, එම රැකියාව නිසා ඔබට ඔබව අහිමීවේ නම් රැකියාවට වඩා ඔබේ ජිවිතය ඔබට වටින්නේ නැද්ද?

ඉතාලියේ වගේම බොහෝ රටවල රැකියා ස්ථානවල රැකියාවේ යෙදෙන විට ගැටලු ඇතිවිම සමාන්‍ය සිදුවිමකි නමුත් එම ගැටලුව ඔබ ඔබගේ ජිවිතය කරන් ඔබ මෙන්ම ඔබගේ පවුලේ අය විදවනවා නම්, ඔබ ඔබටම කරගන්නා කරදරයකි.
“රැකියාව අවශ්‍යවනුයේ ඔබට ජිවිත්විමට මිස,කිසිවිටක රැකියාව ඔබගේ ජිවිතය කර නොගන්න.”
ඔබට රැකියාවක් සොයාගත හැකිය. නමුත් ඔබට ඔබව, ඔබගේ පවුලේ අයව, ඔවුන්ට ඔබදෙන කාළය හා ඔවුන්ගේ සතුට රැකියාව නිසා ඔබට සොයාගත නොහැකිය.

ඔබ ඔබව විශ්වාස කරන්න. රැකියාවේදි ඔබගේ සුදුකම් හා පලපුරුද්ද ඔබ විසින් ගොඩනගා ගන්න. එවිට ඔබට රැකියා 100 සොයාගැනිමට හැකිය. අධික පිඩනයක් යටතේ වැඩ කිරිමට වඩා ඉවත්විම සුදුසුය.

ඉතාලියේදි ඔබ රැකියාවකට යනවිට.

 • ඔබ රැකියාවට යන ස්ථානයේ singnora/re කියන හැම දේකටම si si කියන්න එපා. වැටුප, වැඩකරන කාලය,නිවාඩු,දිමනා ගැන කෙලින් කතාකරන්න. ඔබ අකමැතිදේට අකමැතිවෙන්න. නැතිනම් රැකියාවේ පීඩනය ඔබවිසින්ම ඔබට ලබාගනි. රැකියාවට ගියපසුව ඔබට ඒ දේවල් වෙනස්කල නොහැකිය.
 • ඔබ ඔබව විශ්වාසකරන්න. ඔබගේ සුදුකම්මත හිටගන්න. බශාව හා ඔබගේ රැකියාවට සම්බන්ද දේ ඉගනගන්න. විශේෂයෙන් ගෙවල්වල රැකියාකරන අය උයන්න ඉගන්න ගන්න. (අපේ බහුතරයක් උයනවා කියන්නේ පාස්තාසුගෝ හා කොතලේත්ති බදින එකටයි. එකත් කඩේ තියෙන pronto එක). Youtube එකේ අනවශ්‍ය දේ බලන වෙලාවේ කෑම හදන හැටි බලන්න ඉගන ගන්න. භාෂාව උනත් තමන්ට තනියම ඉගෙනගන්න අද අවස්තාව අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා උවමනාවක් ඇති අයට.
 • විශේසයෙන්ම ඔබගේ රැකියාවට අදාල කටයුතු වගකිමක් ඇතිව කරන්න. Domestic රැකියාවක් කරන ඔබ Elettricista, giardiniere ගේ වැඩ පුලුවන් කියලා allrounder කෙනෙක් වෙන්න එපා. ඒකෙන්
  වෙන්නේ ඔබට වැඩ් වැඩිවිම පමණයි. වැටුප් වැඩිවිමක් නැත. ඔබගේ රැකියාවේ වගකිම ඉටුකරන්න.
 • රැකියාව නොමැතිව අසරණවිමට වඩා ඔනාම කට්ටක් කනවා කියලා හිතන් රැකියාවකට ගියත්,ඔබගේ ප්‍රශ්නය අඩුවෙනවිට සුදුසු රැකියාවක් සොයාගන්න.
 • ෆැමීලියාර්වලට ඉතාලියට එන අයට කාළය තිබෙන නිසා tiktok / instrgram සිටින කාළය බශාව හා යම් පාඨමාලාව හදාරන්න යොදාගන්න.
 • කිසිම දෙයක් ඔබට නිකන් ලැබෙන්නෙ නැත.ඔබට කිසිවෙකු කිසිම දෙයක් ඔබට ගේනත්දෙන්නෙ නැත.ඔබ උත්සාහවන්ත වෙන්න.
 • රැකියාවක කට්ටකන එකයි ඉල්ලන් කන එකයි කියන්නෙ කරනා දෙකකි.
 • ඉතාලියේ ඔබට කම්කරු අයිතින් ඇතිබව දැනගන්න.
 • ඔබ කිසිවේකුගේ වහලේක් නොවනබව මතකතබාගන්න.
 • සැමවිටම කරනා නිවැරදිවකතාකරගෙන එකගතාවයට එන්න.
 • CGIL ආයතනයක් ඇතිබව මතක් කරගන්න.

ඔබ ඔබටවගේම ඔබගේ පවුලේ අයට ආදරයකරන කෙනෙක් වෙන්න. රැකියාවේ ගැටලු අනවශ්‍ය විදියට ඔබගේ ජිවිතයට බදාවක් නොකරගන්න. ගැටලුව විසදගැනිමට නොහැකි නම් එතනින් ඉවත් වී හෝ සේවයේ යෙදන අතර ඔබට ගැලපේන රැකියාවක් සොයාගන්න.

රැකියාවට අමතර රැකියා ස්ථානයේ සියලුම වැඩකරන ඔල්රවූන්ඩර් සුපර්මෑන් කෙනෙක් වෙන්න කලින් දෙපාර​ක් හිතන්න. වැරදිමට හා හිරවිමට වැඩි ඉඩක් ඇත. අනිත් කරුනනම් ඔබගේ සේවය අවසන් වූ පසුව ඔබට ඔබ පමනයි, ඒ වගේම අලුතින් රැකියාවට එන අලුත්කේනාටද එය බලාපැමක් ඇතිකරයි.

බොරුකිම හා තමන්ගේ අසරණභාවය අනවශ්‍ය ​දේ ප්‍රකාශ නොකරන්න. ඔබ ඔබට වාටිනාකමක් දෙන්න. මේ ලෝකයේ ප්‍රරශ්න නැති මිනිස්සු නැත. ප්‍රරශ්නවලට උත්තර ඇත. ප්‍රරශ්න නිසා ජිවිතයේන් වන්දි ගේවිම හෝ ජිවිතය විදවාගැනිමක් නොකරන්න.
ප්‍රරශ්නයක් හමුවේ වැටිලානම් ඉන්නේ යාලුවෙක් එක්ක අදහස් බෙදාගන්​න ප්‍රරශ්න හිරකරන් ඉන්නවාට වඩා කතාකරනවිට නිදහස්වෙන්න පුලුවන්.

ජිවිත්වෙන්න රැකියාවක් කරන මනුස්සයෙක් වෙන්නෙ රැකියාව ජිවතය කරගන්නා මනුස්සයෙක් නොවන්න. එහෙයි කියලා කම්මැලියෙක් වෙන්න හදන්නත් එපා.

Similar Posts