විදෙස්ගතව සිටින් ශ්‍රී ලාංකීකයින්ට දැනුම්දීමක්

රට වෙනුවෙන් ඩොලර් දෙන්න – මහ බැංකු අධිපතිගෙන් ගිණුම් තුනක්
විදෙස්ගතව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඩොලර් පරිත්‍යාග කිරීම වෙනුවෙන් විශේෂ ගිණුම් කිහිපයක් මහ බැංකු අධිපති ආචාර් ය නන්දලාල් විරසිංහ මහතා ප්‍රකාශට පත්කර තිබේ.

එසේ ලැබෙන ඩොලර් ශ්‍රී ලංකා ජනතාවට අවශ්‍ය ආහාර, ඉන්ධන, ඖෂධ ඇතුළු එදිනෙදා අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් අවශ්‍ය ආනයන වෙනුවෙන් යොදා ගන්නා බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කරයි.

මෙසේ එවන මුදල් පිළිබඳව විස්තරාත්මක වාර් තාවක් සෑම කාර් තුවකට සැරයක් ඉදිරිපත් කරන බවත් එම ගිණුම්වල විනිවිදභාවය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් තිදෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් පත්කර ඇති බවත් මහ බැංකු අධිපතිවරයා පවසයි.
මහ බැංකු අධිපතිවරයාගේ නිවේදනය,

COVID-19 වසංගතය, ගෝලීය දේශපාලන අසමතුලිතතා සහ රටේ මූල්‍ය තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් ඛාදනය වීම ඇතුළු හේතු කිහිපයක් නිසා, ශ්‍රී ලංකාව සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයට බාධා පමුණුවන සමාජ, ආර්ථික සහ මූල්‍ය පීඩාවන්ට මුහුණ දී සිටී.

ණය බැඳීම් සක්‍රීයව කළමනාකරණය කිරීමට පියවර ගැනීම, මිත්‍ර ජාතීන්ගෙන් ක්ෂණික මූල්‍ය ආධාර සොයා ගැනීම සහ පුළුල් වැඩපිළිවෙළක් සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ සාකච්ඡා කරමින් ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීම ඇතුළුව රටේ වත්මන් තත්ත්වය විසඳීමට බලධාරීන් පියවර ගනිමින් සිටියද, ධනාත්මක බලපෑම් එවැනි ක්‍රියාමාර්ග අපේ ජනතාව භුක්ති විඳින්නේ මධ්‍ය කාලීන සිට දිගු කාලීනව පමණයි. කෙසේ වෙතත්, ආහාර, ඉන්ධන සහ ඖෂධ ඇතුළු එදිනෙදා අත්‍යාවශ්‍ය ආනයන සපුරාලීම සඳහා රටේ විදේශ සංචිත තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට කඩිනම් පියවර අවශ්‍ය වේ.

මෙම පසුබිම තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිතවලට අවශ්‍ය විදේශ විනිමය පරිත්‍යාග කරමින් මෙම තීරණාත්මක අවස්ථාවේදී රටට සහාය වීමට කැමැත්ත පළ කරමින් විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් කරන ලද සන්නිවේදනය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) උණුසුම් ලෙස පිළිගනී. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අදාළ බැංකුවල පවත්වාගෙන යනු ලබන පහත ගිණුම් වෙත විදේශ විනිමය මාරුකිරීම් ශුභසිද්ධියට කැමති අයට සිදු කළ හැකි අතර, එවැනි විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීම් ආහාර, ඉන්ධන සහ ඖෂධ ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය ආනයන ආනයනය සඳහා පමණක් භාවිත කරන බවට මහ බැංකුව සහතික වෙයි.

බැංකු නම ගිණුම් අංකය Swift කේතය
Deutsche Bank Trust Company Americas 04015541 BKTRUS33XXX
ලංකා බැංකුව ලන්ඩන් 00088001249 BCEYGB2LXXX
HSBC ලන්ඩන් 39600144 MIDLGB22XXX
BHF බැංකුව – ජර්මනිය 0000739854 BHFBDEFF500

එවැනි විදේශ මුදල් සම්පත් රැස්කිරීමේ සහ භාවිතයේ විනිවිද භාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා මහ බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් 3 දෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් පත් කර ඇති අතර, එම කමිටුව විසින් ලැබෙන විදේශ මුදල් අරමුදල්වල මුල්‍ය ප්‍රකාශන ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇත.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *