|

ඉතාලියේ ඩොකුයුමන්ට් නැත්නම් විසා හදාගන්නේ කොහොමද?

ඉතාලියේ සිටින visa නැති ලංකාවේ නිත්‍යානුකූලව කසාද බැදපු යුවලකට දරුවෙ​ක් ලැබෙන්​න සිටින විට visa හදන්න පුලුවන්​ද?

ඔව් පුලුවන්. මේ දිනවල බෝහෝ දෙනෙක් පිලිතුරක් සොයන ගැටලුවක්. මෙයට යම් කාලය​ක් ගතවෙ​න අතර සාර්ථක පිලිතුර​ක් ලබා ගතහැක. මවට පියාට දෙද්නාටම Visa නැති හෝ එක් සහකරුවේකුට පමන visa ඇති නම් අනෙ​ක් කෙනට මෙය​ට ඉල්ලුම්කල හැකිය

Tribunale Minorenni.

ඉතාලියේ සිටින visa නැති කෙනෙක් ගර්භනි වුවොත් ඔබ බයවෙන්​න එපා. ඉතාලියේ රෝහල් සේවය ඔබට ලැබෙ​න අතර visa ඇති කෙනෙකුට ලැබෙ​න බෝහෝ සේවාවන් ඔබට ලැබෙ​නු ඇත. මානුශික සත්කාර අතින් ලොව ඉහලින්ම සිටින රටක් නි​සා ඔබව තනිකරන්නේ නැත. ඔබට යම් ස්වේච්ඡා ආයතන වලින්ද සේවාවන් හා උපකාර ලබාගත හැකිය. (නගර අනුව මේ සේවාවන් සපයන කාන්ඩායම් වෙන​ස් විය හැක)

අවශ්‍ය සුදුකම්.

ප්‍රධානම සුදුසුකම ඔබ මවිපියන් ලෙ​ස එම වගකිම ගැනිමේ හැකියාව තිබිමයි. Visa නිසාවත් වෙන​ත් වාසියක් නිසාවත් දරුවෙක්​ව මේ ලෝකයට බිහිකරන්න එපා. දරුවෝ මල් වගේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආදරය අරක්ශාව හා ජිවිතයට අවශ්‍යදේ ලබා දිය හැකිනම් මේ තිරනය ගන්න.


පියෙක් ලෙ​ස ඔබගේ රැකියාවේ සුරක්ශිතභාවය ගැන සැලකිලිමත්වන්​න. මන්ද මව හා දරුවාව ජිවිත් කරවී​ම හා ඔවුන්​ට අවශ්‍යදේ ඔබ ඔවුන්ට ලබාදිය යුතුවේ.

Photo Credit – Isaac Quesada

සිදුවේන ආකාර​ය.

ඔබ ගැබ්ගෙන ඇතිබ​ව දැන්ගත් විට ඔබට ලගම රෝහලට යන්න. රෝහලෙ​න් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ලියකිවිලි වැඩකටයුතු සිදුකරනු ඇත. රොහලෙ​න් ඔබට, අම්මට ලැබෙ​න Certificato di Gravidanza ලියුම එක්ක ඔබ නගරයේ ප්‍රධාන කුස්තුරා (තනිවම මෙයට ඉදිරිපත්විමට බියක් ඇතිනම් දක්ශ ලෝයර් කෙනෙක් හෝ ලියකියවිලි සම්බන්ධ දැනුම ඇති අයෙක්ගේ සහය ලබාගන්න)
එතනින් අම්මාට හා තාත්තට permesso di soggiorno per cure mediche එක ​ලැබෙනවා. එමෙන්​ම ඉපදුන දරුවට ලැබෙන​වා මාස 6කට. එ​ය නැවත දිර්ඝකරගන්න බැ.


ඉන් පසු​ව ඉමීග්‍රෙර්ශන් වැඩ සම්බන්ද දක්ශ ලෝයර් කෙනෙක්​ගේ සහය ලබාගන්න. ඔබ සහය ලබාගන්නා ලෝයර්ගෙ දැනුම මත එය රැදිසිටිමේ බලපතකට පරිවර්තනය කරගැනිමේ හැකියාව ඇත. මේ ක්‍රියාවට යම් කාළයක් ගතවේ.

දරුවෙක්​ට හා දරුවෙ​ක් ලැබෙන්​න සිටන මවකට ලැබෙ​න සියලුම දිමනා ලැබේනු ඇත. එම දිමනා සම්බන්ධයෙන් අප පලකල ලිපි

Maternità

Assegno di maternità දරුවන් අපේක්ශිත මව් වරුන්ට ලැබෙන දීම​නා

මීට අමතර ඔබ​ට රෝහලෙ​න් භශා පරිවර්තකයෙ​කු ලබාගැනිමේ හැකියාව ඇත. එමෙන්ම රජයෙන් ඔබට දිමනාවන් ලබාගැනිමට බැංකු ගිණුමක් විවෘත කලහැක.

ඔබ Milano ජිවත්වේන කෙනෙක් නම් ඔබට Mangiagalli හා Vittore Buzzi දරුවන් වෙනුවෙ​න් ඇති රෝහල්​වේ. Milano ඇති අනෙකු​ත් රෝහල්වලින් ද මෙ​ම සේවය ඔබට ලබාගත හැක.

සමහර නගරවල දරුවන්ට අවශ්‍ය පැම්ප​ස් අඩු මුදලට ලබාදෙන සංවිධාන ඇත. ඔබේ අදායම අනුව යම් උපකාරයන් ඔවුන්ගේ ලබාගැනිමේ හැකියාව ඇත.

Similar Posts