2023 වර්ශයේ ඉතාලි වීසා සදහා අයදුම් කල අයට සුබ ආරන්චිය​ක්!
|

2023 වර්ශයේ ඉතාලි වීසා සදහා අයදුම් කල අයට සුබ ආරන්චිය​ක්!

2023 වර්ශයේ ස්පොන්සර් වීසා,සෘතු වීසා, වැඩිහිටියන් බලාගැනීම හා ගෘහ සේවය වෙනුවෙන් ඉතාලිය කලින් වෙන් කල කෝටාව තව දුරටත් වැඩි කර තිබෙනවා. මේ සමගම පහුගිය සතියේ 2023 අයදුම් කල කීප දෙනෙකුට නුල්ලා නිකුත් කිරීම සිදුවුනා. මම හිතන විදියට නම් වෙලාව පරක්කුයි කියලා හිතාගෙන දුක් වෙන අයට මේක සුබ ආරන්චියක් වෙයි… මේ විඩියෝ එකේ සියලු විස්තර හා…

ඩොකුයුමන්ට් පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය නැවතත් වෙනස් වේ.(ලීගලයිස්)
|

ඩොකුයුමන්ට් පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය නැවතත් වෙනස් වේ.(ලීගලයිස්)

ජුනි 01 වනදා සිට Forsiter Global ආයතනය ඉතාලි එම්බසිය හා සමග එකතුව සිදුකරන ලද ලීගලයිස් අයදුම් පත් බාරගැනීම සිදු නොකරනු ඇත.මැයි මස 31වන දිනයෙ​න් Forsiter global ආයතනයේ ගිවිසුම අවසන් වී තිබෙනවා. ජුනි 01 සිට මෙය VFS ආයතනය විසින් සිදුකරනු ලබනවා. එය සිදුවන ආකරය තවම දැනුම් දී නෑ. (ඒ පිලිබදව විස්තර ලැබුන සැනින් ඔබ දැනුවත් කරන්නම්.)…

ස්පොන්සර් වීසා නැතිව ඉතාලි වීසා (ෆෝරි කෝටා/ස්පෙශල් වීසා)
|

ස්පොන්සර් වීසා නැතිව ඉතාලි වීසා (ෆෝරි කෝටා/ස්පෙශල් වීසා)

2024 මාර්තු මාසයේ ඉතාලියට වීසා අයදුම් කිරීමට ස්පොන්සර් නීතියක් අනුමත වී ඒ සදහා මේ වන විට සමහර ඛාන්​ඩ වලින් නුල්ලා ඔස්තා නිකුත් වී තිබෙනවා.මේ අතර ඉතාලි සමාජයේ නිතරම කතා වෙන ෆෝරි කෝටා එනම් කෝටාවෙන් පිට වීසා,ස්පෙශල් වීසා ගැන පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න අවශයයැයි සිතුනා. මෙය පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලැබි කාලයෙන් කාලයට විදෙශ රටවල් වලින් පුද්ගලයින් ගෙන්වීමේ…

2024 මාර්​තු ස්පොන්සර් වීසා හා වතු වීසා සදහා ඔබ සුදුසුකම් ලබලද? එක් එක් ප්‍රදේශ වලට ලැබෙන කෝටා එක කීයද?
|

2024 මාර්​තු ස්පොන්සර් වීසා හා වතු වීසා සදහා ඔබ සුදුසුකම් ලබලද? එක් එක් ප්‍රදේශ වලට ලැබෙන කෝටා එක කීයද?

ඉතාලියට ඇතුල්වීමේ අවස්තාව උදාකර දෙමින් 2024 වර්ශය සදහා මාර්​තු මාස​යේ ස්පොන්සර්/ගෘහ හා වැඩිහිටියන් බලාගැනී​මේ හා තාවකාලික වීසා නීතියක් පැමින මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන බව ඔබ මේ වන විටත් දන්නවා ඇති. ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනුයේ මෙම කෝටාව සදහා ඉතාලියේ එක් එක් පලාත් සදහා කීදෙනෙක් හට සුදුසුකම් ලැබේද යන්නයි. රටවල් 32 ක් සදහා මේ වීසා සදහා…

ඉතාලි වීසා 2024 මාර්​තු – අයදුම් කරන ආකාරය හා විස්තර.
| |

ඉතාලි වීසා 2024 මාර්​තු – අයදුම් කරන ආකාරය හා විස්තර.

2024 වර්ශයට අදාලව ඉතාලි වීසා අයදුම් කිරීමේ දිනයන් නම් කිරීමෙන් පසුව මේ වන විට එම අයදුම් පත් පිරවීම සදහා වෙබ් අඩවිය ඕපන් වී තිබෙනවා. මාර්තු 18 – ස්පොන්සර් වීසා මාර්තු 21 – ගෘහ සේවය හා වැඩිහිටියන් බලාගැනීම මාර්තු 25 – සෘතු වීසා/කෙටි කාලීන වීසා සදහා අයදුම්පත් දැන් සුදානම් කරගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. මාර්තු 18 – ස්පොන්සර්…

ඉතාලියෙන් නුල්ලා ඔස්තා ලැබුන හැමෝටම වීසා ලැබෙනවද?
|

ඉතාලියෙන් නුල්ලා ඔස්තා ලැබුන හැමෝටම වීසා ලැබෙනවද?

2023 වර්ශයේ දෙසැම්බ්‍ර ඉතාලි ඉතාලි වීසා නීතීයට අයදුම් කර මේ වන විට බොහෝ දෙනෙක්ට නුල්ලා ඔස්තා නිකුත් කිරීම ඉතාලියෙන් ආරම්බ කර තිබෙනවා.මෙම නීතියට අයදුම් කල ලාකීකයින් බොහෝ දෙනෙක් සුදුසුකම් ලබා තිබෙන පසුබිමක ඔවුන් මීලගට කලයුත්තේ කුමක්ද කියා දනුවත් කිරීම සදහා මෙම ලිපිය පලකරන්න සිතුවා. නුල්ලා ඔස්තා එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මෙම ලිපිය ලංකාවේ සිටින අයත් කියවන…

ඉතාලියේ වැ​ඩි වැටුපක් ලැබෙන හෙද ක්ශේත්‍රයට එකතු වන්නේ කොහොමද? Corso Operatore Socio Sanitario(OSS)

ඉතාලියේ වැ​ඩි වැටුපක් ලැබෙන හෙද ක්ශේත්‍රයට එකතු වන්නේ කොහොමද? Corso Operatore Socio Sanitario(OSS)

Corso Operatore Socio Sanitario(OSS) මුලින්ම කියන්න ඕනා ඉතාලි භාශාව ලියන්න ,කතාකරන්න නොහැකි නම් මෙම පාඨමාලාව හදාරන්න එපා.මුලින්ම හොදින් කතාකරන්න හා ලියන්න ඉගෙන ගන්න.ඒකට මෙහේ ගොඩක් භාශාව සම්බන්ධ පාඨමාලා තියෙනවා.ඒකකට ඇතුලුවෙන්න. ඉතාලියේ ඉතාම අමාරුයි මේ course එක නොමිලයේ කරන තැනක් හොයා ගන්න. මේ සදහා දල වශයෙ​න් යූරෝ 3000 කට වඩා වියදම් වෙන්න පුලුව​න්.නමුත් course එක ඉවර…

2023 දෙසැම්බ​ර් ස්පොන්සර් වීසා හා වතු වීසා සදහා ඔබ සුදුසුකම් ලබලද?  එක් එක් ප්‍රදේශ වලට ලැබෙන කෝටා එක කීයද?

2023 දෙසැම්බ​ර් ස්පොන්සර් වීසා හා වතු වීසා සදහා ඔබ සුදුසුකම් ලබලද? එක් එක් ප්‍රදේශ වලට ලැබෙන කෝටා එක කීයද?

ඉතාලියට ඇතුල්වීමේ අවස්තාව උදාකර දෙමින් 2023 වර්ශය සදහා දෙසැම්බර් මාස​යේ ස්පොන්සර්/ගෘහ හා වැඩිහිටියන් බලාගැනී​මේ හා තාවකාලික වීසා නීතියක් පැමින මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන බව ඔබ මේ වන විටත් දන්නවා ඇති. මෙය අවසන් වීමට දින කිහිපය​ක් පමනක් ඉතිරිව තිබියදි ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනුයේ මෙම කෝටාව සදහා ඉතාලියේ එක් එක් පලාත් සදහා කීදෙනෙක් හට සුදුසුකම් ලැබේද…

Dichiarazione di Dimora Abituale කියන්නේ මොකක් ද?
|

Dichiarazione di Dimora Abituale කියන්නේ මොකක් ද?

ඔබ ඔබගේ රැදිසිටිමේ බලපත අලුත්කලපසුව හෝ අජර්නමේන්තුවකල පසුව ඔබගේ comune ලියාපදිංචිකලා ද? ඔබගේ Permesso di soggiorno එක අලුත්කල පසුව හෝ අජොර්නමෙන්තුව කලපසුව ඔබව අයිති comune ඔබගේ රැදිසිටිමේ බලපත ලියාපදිංචි කලයුතුය. මෙ​ය අලුත් නීතියක් නොව අප බෝහෝ දෙනෙක් නොකරන නමුත් කලයුතු දෙයක්. dichiarazione di dimora abituale කියන්නේ මේ කරනාවටයි. මෙ​ය සිදුකිරිම මගින් ඔබගේ ස්තීර පදිංචි​ය සනාථවේ….

Assegno di Inclusione යූරෝ 9330 ක් දක්වා මුදල​ක්
|

Assegno di Inclusione යූරෝ 9330 ක් දක්වා මුදල​ක්

අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් දිරිමත් කිරීමේ දීමනාවකි. මෙම දීමනාව ලබාගැනීමට නම් ඔබගේ පවුලේ ආබාධ සහිත පුද්ගලයෙක් බාලවයස්කාරයින් අවම වශයෙ​න් වයස 60 ට වැඩි පුද්ගලයින් Assistenza dei servizi sociosanitari වැඩසටහනට ඇතුලත් කර ඇති පවුල් සදහා අයදුම් කල හැකිවේ. අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් ප්‍රදානම සුදුකම වශයෙන් ඔබගේ isse අගය යූරෝ 9360 වඩා අඩු විය යුතුයි. රෙසිඩන්ට් අවුරුදු…