Ferie ,liquidazione ,13/14 Dicesima

මොනවද මේ දේවල්? කාටද කොහොමද ලැබෙන්නේ?

මුලින්ම කියන්න ඕන මේ දේවල් රැකියා කරන ස්ථානය අනුව හා හාමිපුතාගෙත් ඔබෙත් එකගත්වය මත සිදුවෙන දේයක්. රැකියාවට එකගවෙන දවසේම හැකි නම් මේ දේවල් කතා කරගන්න ඔබේ ඉදිරියේ ගැටලුවක් ඇති නොවීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩීය. මේ දේවල් ලැබුනේ නිත්‍යානුකුලව ඉතාලියේ රැකියා ගිවිසුමක් යටතේ සේවය කරන අයටය.

( වැඩ කරන තැන අය කරැනාවන්ත නම් ඩොකියුමන්ට් නැතිව වැඩ කරන අයට ලැබෙන්න පුලුවන්. එක ඔබේ වාසනාව මත සිදුවන දෙයක්. ඒ වගේමයි අද සමහර අයට රැකියා ගිවිසුම් තිබුනත් මේ දේවල් නොලැබෙන අවස්තා එමටය. ඒ නිසා තමන්ගේ රැකියාව අරක්ශා කරගැනිම තමුන්ස් සතුය )

මොකක් ද මේ ferie (ෆේරියේ) කියන්නේ? කවදා කොහොම ලැබෙන දෙයක්ද?

රැකියා ගිවිසුමක් යටතේ රැකියාවක් කරන සේවකයෙක්ට වර්ශයකට හිමිවිය යුතු දින 26 ක මාසික වැටුපට සමාන මුදලක් සමග ඔබට හිමිවියුතු නිවාඩුවයි. මෙය රැකියා කරන ස්තානය අනුව හා හම්පුතාගගෙත් ඔබෙත් එකගතාව මට සති දෙක බැගින් හෝ එක දිගටම දින 26 ලබාගැනිමට පුලුවනි. ජුනි /ජුලි / අගෝස්තු මාසවල ඉතාලියේ ඇති රස්නකාලය හා පාසල් නිවාඩුව නිසා මේ කාලය තුල බෝහෝ අයට ferie ලැබේ. යම් ස්තානවල මේ මාස වල නැතත් ඔවුන් සමග එකගවී වෙනත් මාසයක වුවද මෙය ලබා ගැනිමට හැකිය. එම වසර තුල ඔබ ලබාගන්න අසනීප නිවාඩු හෝ වෙන යම් නිමාඩුවක් නිසා ferieයේ දිනවලින් අඩු නොවේ. ferie ලබා ගන්නා කාලය කල් ඇතුව ඔබ රැකියා කරන ස්තානය සමග කතා කර ගැනිමෙන් ඔබට සිදුවෙන අපහසුතා අවම කරගත හැක. ferie නොගෙන ඔබ එම වර්ශයේ රැකියාවේ යෙදේනම් ඔබට එම මාසේ වැටුප දෙගුන වේ.

13 හා 14 Dicesima.

රැකියාවක් කරන යම් පුද්ගලයෙක්‍ට වර්ශය තුල හිමිවිය යුතු වැටුප් 12ට අමතර ලැබෙන බෝනස් පඩී දෙකක්.

01. 13 Dicesima  

දහ තුන්වන මාසික ගෙවීම වත්මන් වසරේ දෙසැම්බර් මාසය තුළ සේවායෝජකයා විසින් සේවකයාට ගෙවන අතිරේක වැටුපක් ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකිය. එය වාර්ෂික දළ වැටුපෙන් එකෙන් දොළහකට අනුරූප වන අතර ගණනය කරනු ලබන්නේ අවුරැද්දේ මාස ගණනක කාර්යය පදනම් කරගෙන ය. මුලින් නත්තල් ප්‍රසාද දීමනාව ලෙස මෙය හැඳින්වූයේ. එය නත්තල් නිවාඩු සඳහා සේවායෝජකයාගේ අභිමතය පරිදි ගෙවා ඇත. ඉතාලිය පුරා සේවයකරන බහුතරයකට මෙම දිමනාව ලැබෙනු ඇත. මාසික වැටුපට සමාන මුදල් ඔබට ලැබුනු ඇත.

02. 14 Dicesima

මෙය සැම කෙනෙකුටම නොලැබෙන දිමනාවක්, වීශේෂයෙන්ම ගෘහ රැකියාවල යෙදෙන කම්කරැවන්ගේ බහුතරයකට 98% මෙය නොලැබෙයි. මේ දිමනාව සම්බන්දයෙන් පනත් නොමැති නිසා මෙය සැම කෙනෙකුටම ලැබිය යුතු වරප්‍රසාදයක් යටතට නොගනී. මේ දිමනා පහත සදහන් කාණ්ඩ දෙක යටතේ රැකියාව කරන අයට ලැබෙන වරප්‍රසාදයකි.
Dipendenti pubblici e privati, Lavoratori del commercio e turismo
මෙය ගනණය කරනුවේ වර්ශය තුල ඔබ රැකියාව කල මාස ගාන අනුවය. මෙම ගනනය අයිතිවිමට නම් ඔබ මාසයට දින 15 වඩා රැකියාවේ නිරතවීම අනිවාර්‍යවේ. (13dicesima වලට ද ඒ අදාල වේ) මෙය සැදිමේදි යම් බදු මුදලක් අයකරන නිසා ඔබේ මාසික වැටුපට වඩා අඩු මුදලක් ඔබට ලැබෙනු ඇත. බෝහෝ දුරට ජූලි අගෝස්තු මාසයේ මෙය ලැබෙනු ඇත. විශ්‍රාමිකයන්ට ද මෙය ලැබුනු ඇත.

 Liquidazione (ලීක්කුයීඩාසීයෝනේ)

සරලවම කියනවා නම් කෙනෙක් යම් හේතුවක් මත රැකියාවෙන් ඉවත්වෙන විට ඒම රැකියාව කල කාල සීමාව අනුව ඔහුට ලැබෙන මුදල (T F R il Trattamento di Fine Rapporto) මෙය යම් එකතුවීම් සමග මාසික වැටුපට සමාන මුදල් රැකිය්වේ නිරතවෙන වර්ශයක් පසා එකතුවේ. මෙය සේවකයෙකුට ලැබෙන අනිවාර්‍ය දිමනාවකී. මෙය යම් ස්තානයකින් ඔබට නොලැබේ නම් ඔබට නීතියේ ඉදිරියට ද යාම හැකියාවක් ඇත.

  • රැකියාව සම්බන්ධ ගිවිසුම අවසන් වූයේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් (Dimissioni) හෝ සේවායෝජකයා සේවයෙන් ඉවත් කිරීමෙන්ද (licenziamento) යන්න TFR ගෙවීමට කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොවන්නේය.
  • අපිට කැමති නම් TFR සේවායෝජකයා වෙත රදවා තබන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනත් අරමුදලක ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. එය රැකියාව ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී සේවාදායකයා ගත යුතු තීරණයක්.
  • මෙය ඔබට කලින් ලබාගැනිමට ද හැකියාවක් ඇත. යම් හේතුවක් මත එය කලින් ලබාගන්නේ නම් ඔබට සම්පුර්ණ මුදලින් 70% ලබා ගැනිමේ හැකියා ඇත.
  • සමහර ආයතන වල මාස්පතා ගෙවනවා. වාරිකයක් විදිහට ඔබේ වැටුපට එකතු වී එම නිසා ඔබ රැකියාවට යන විට ගිවුසුමට එකගවන විට මේ දේවල් පැහැදිලිව කතා කර එකගතාවයකට එන්න.
  • අපිට කැමති නම් TFR සේවායෝජකයා වෙත රදවා තබන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනත් අරමුදලක ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. එය රැකියාව ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී සේවාදායකයා ගත යුතු තීරණයක්.

TFR ගණනය කරනුවේ වාර්ශික වැටුප 13.5 බෙදිමෙන් ය. තවද මෙයින් INPS ගෙවීම් කටයුතු සඳහා 0.5% ක බද්දක් අඩු කළ යුතුය.

උදාහරණයක් වශයෙන්: සේවකයකුගේ වාර්ෂික ආදායම යුරෝ 10000ක් නම්
10000 : 13.5 = 740.74 කි
INPS බද්ද:
10000 x 0.005 = € 50
වාර්ෂික ශුද්ධ TFR:
740.84 – 50 = € 690.74
තවද සේවයේ නියුතු වසර ගණනට සාපේක්ෂව මෙම මුදල වැඩි විය යුතුය.

Similar Posts