ඉතාලියේ Sponsor Visa සෘතු වීසා( වතු වීසා) සදහා අයදුම්පත් බාරගන්න දිනය නම්කරයි.

2021  දෙසැම්බ​ර් මස 27 ව​න දින අදාල බලදාරින් විසින් Sponsor Visa සෘතු වීසා( වතු වීසා) සදහා අත්සන් කල නීතිය මේ වන විට ගැසට් කර තිබෙනවා.

එනම් ​මේ ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද ගැසට් පත්‍රයට අනුව මේ අවුරුද්දේ (2022) ඉතාලියට ඇතුළුවීමට සෘතුමය, සෘතුමය නොවන සහ ස්වයං රැකියාලාභීන් සදහා 69,700 ක කෝටාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මේ කෝටාව බෙදෙන ආකාරය මුලින්ම බලමු.

 • තාවකාලික සෘතු වීසා – 42,000
 • ස්පොන්සර් වීසා , ස්වයං රැකියා හා රැදී සිටීමේ බලපත් පරිවර්තනය කර ගැනීමට – 27,700

තාවකාලික සෘතු වීසා (වතු වීසා) – 42,000

බොහෝ අය මෙය හදුන්වන්නේ වතු වීසා කියලා. ඊට ප්‍රදාන හේතුව නම් කෘශි කාර්මීක අංශයේ රැකියා (පළතු​රු කැඩීම, වතු වැඩ) මීට ඇතුලත් වීමයි. ඒ කෙසේ නමුත් මෙම සෘතු වීසා යටතට. කෘ​ශි කාර්මීක අංශයේ රැකියා, එක් කාලයකට පමනක් විවෘත වන හොටෙල්/බාර්/රෙස්ටුරන්ට් වල රැකියා​ත් මේ සදහා අයත් වනවා. මෙහිදි කිව යුතු දේ නම් මෙම වීසාවන් ලැබෙනුයේ කෙටි කාලීනවයි. බොහෝ විට උපරිම මාස 9 ක් පමනී. රැකියාවකට ඉතාලියට පැමිනීමෙන් පසුව රැකියා ගිවිසුම් කාලයෙන් පසුව තම රැකියා ගිවිසුම අලුත් කිරීමේ අවස්තාව අහිමි වනවා.(එහෙම කරන්න නම් ඒකට වෙනම නීතියක් එන්න ඕනා) එනම් තම රැකියා ගිවිසුම් කාලය අවසන් වූ පසුව තම මව්බිමට යායුතුයි.

පසුගිය වසරේ මෙම වීසාව සදහා අයදුම් කල සුදුසුකම් ලැබූ අය සද​හා ඉතාලියෙන් Nulla osta (වීසා අයදුම්පත) එක ලබුනත් ලංකාවේ පිහිටි ඉතාලි එම්බසිය මගින් වීසා නිකුත් නොකර සිටි අවස්තා දක්නට ලැබුනා. එම නිසා මෙම තාවකාලික සෘතු වීසා සදහා ඉල්ලම් කිරීම නුවනට හුරු දෙයක් නොවන බවයි මගේ මතය. එම නිසා මෙම වීසා ඛාන්ඩයට ඉල්ලුම් කිරීමට පෙර දෙවරක් සිත බලා හොද තීරනයක් ගන්න.

අවසරපත් ලබාගැනීමට හැකි දිනය හා ආරම්බක දිනය

මේ සදහා අයදුම් පත් සූදානම් කරගැනීමට, සේවායෝජකයාගේ විස්තර පිරවීම 2022 ජනවාරි මස 12 වන දින උදේ 9.00 සිට හැකියාව පවතිනවා. අයදුම් පත් යොමු කලයුතු ලිපිනය https://nullaostalavoro.dlci.interno.it 

සූදානම් කරගත් අයදුම් පත් යොමු කලහැක්​කේ 2022 පෙබරවා​රි මස 01 වන දින උදෑසන 9.00 සිටයි. ඔබට මේ සදහා 2022 මාර්තු මස 17 වනදා තෙක් අයදුම්පත් යොමුකල හැකියි. මෙම වීසාවෙහිදී අයදුම් කල පිලිවෙල ​අනුව නොව ඔබ වෙනුවෙන් අයදුම් කරන සේවායෝකයාගේ සුදුසුක​ම් ​හා අයදුම් කරන ප්‍රදේශය අනුව Nulla osta නිකුත් කිරීම සිදුකරයි.

මේ සදහා සුදුසුකම් ලැබූ රටව​ල්

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Korea (Republic of Korea), Ivory Coast, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Philippines, Gambia, Ghana, Japan, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Morocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Republic of North Macedonia, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ukraine.

ස්පොන්සර් වීසා , ස්වයං රැකියා හා රැදී සිටීමේ බලපත් පරිවර්තනය කර ගැනීමට – 27,700

මේ වන විට ඉතාලියට ඇතුල්වීමට හොදම අවස්තාව මෙයයැයි කිව හැකියි. මේ යටතේ පහත අංශ යටතේ ඉල්ලුම් කිරීමට හැකියාවක් ලබෙනවා.

 • භාන්ඩ ප්‍රවාහනය සම්බන්ද රැකියාවන්(බර වාහන CE)
 • ඉදිකිරීම් අංශයේ රැකි​යා
 • හෝටල් හා සංචාරක කර්මාන්තය ආශිත රැකියා.

මෙම වීසා සදහා අයදුම් කරන පුද්ගලයින්ට අදාල රැකියා ගිවිසුම් කාලය අවසන් වූ පසුව නිත්‍යානූකූලව තම රැකියා ගිවිසුම් අලුත් කරගෙ​න දිර්ගකාලීනව ඉතාලියේ රැදීසිටීමට අවස්තාව හිමිවනවා.

ප්‍රවාහන ක්ශේත්‍රය

මේ සදහා අයදුම් කිරීමට නම් ලංකාවේ සිටින ඔබට CE ඛාන්ඩය සහිත රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබිය යුතු වෙනවා. බහුතරයක් දෙනා මේකට කියන්නේ කන්ටේනර් එලවන්න පුලුවන් බලපත්‍රය කියලයි. මේ සදහා ඔබ ​අයදුම් කරනවා නම් ඉතාලිය තුල ප්‍රවහන ක්ශෙත්‍රයේ යටතේ ලියාපදිංචි වී තිබෙන ආයතනයක් මගින් අයදුම් කල යුතු වනවා.

අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය වන සුදුසුක​ම්

 • වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි විය යුතුයි.
 • වලංගු ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයක් හිමිවිය යුතුයි.
 • CE සහිත රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබිය යුතුයි.

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරී​ම් ක්ශේත්‍රය

නිවාස හා ගොඩනැගිලි ඉදිකීරීම් ක්ශේත්‍ර සදහා ඉතාලිය තුල පවත්වාගෙන යන ආයතන වලට විදේශිකයන් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා.මේ යටතේ

 • මේසන් වැ​ඩ
 • වඩු වැඩ
 • ජල නල කාර්මීකයෝ
 • පේන්ට් බාස්ලා හට
 • විදුලි කාර්මීකයන් ට අයදුම් කිරිමේ හැකියාවක් පවතිනවා.

මේ සදහා ඉහත සදහන් කල ක්ශේත්‍රයේ සේවායෝජකයෙක් ආයතනයක් ඔබ තෝරාගත යුතුයි.

අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය වන සුදුසුක​ම්

 • වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි විය යුතුයි.
 • වලංගු ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයක් හිමිවිය යුතුයි.

හෝටල් හා සංචාරක ව්‍යාපර ක්ශේත්‍රය

ඉතාලිය තුල පවත්වාගෙන යන හොටෙල් වල ඕනෑම රැකියාවකට විදේශ රටකින් පුද්ගලයින් ගෙන්වා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා.මේ යටතේ

 • සූපවේදීන්
 • ක්ලීනින්
 • වේටර්
 • ගාර්ඩ්න් ක්ලීනින්

අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය වන සුදුසුක​ම්

 • වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි විය යුතුයි.
 • වලංගු ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයක් හිමිවිය යුතුයි.

අවසරපත් ලබාගැනීමට හැකි දිනය හා ආරම්බක දිනය

මේ සදහා අයදුම් පත් සූදානම් කරගැනීමට, සේවායෝජකයාගේ විස්තර පිරවීම 2022 ජනවාරි මස 12 වන දින උදේ 9.00 සිට හැකියාව පවතිනවා. අයදුම් පත් යොමු කලයුතු ලිපිනය https://nullaostalavoro.dlci.interno.it 

සූදානම් කරගත් අයදුම් පත් යොමු කලහැක්​කේ 2022 ජනවාරි මස 27 වන දින උදෑසන 9.00 සිටයි. ඔබට මේ සදහා 2022 මාර්තු මස 17 වනදා තෙක් අයදුම්පත් යොමුකල හැකියි.

මේ කොටස හොදින් කියවන්න.

මෙම ස්පොන්සර් වීසා සදහා අයදුම් කිරීමට 2022 ජනවාරි මස 27 වන දින උදෑසන 9.00 ට CLICK DAY එකක් ක්‍රියාත්මක වනවා. එනම් මේ ඉල්ලුම් පත්‍රය නිවරදිව සකසා හරියටම උදෑසන 9 ට යවන අයට ඉල්ලම් කරන

පිලිවෙල අනුව වීසා ලැබීමේ වැඩි ප්‍රවනතාවයක් තිබෙනවා. එම නිසා  CLICK DAY එක පටන්ගත්ත පලමු විනාඩිය තුලම ඔබගේ අයදුමත යොමු කරන්න.

ඊට පහුවුනොත් තේරෙයිද?

ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නය බොහෝ දෙනෙක් අසන ප්‍රශ්නයක්.ගිය වසරේ ආව ස්පොන්සර් නීතියෙත් වීසා ලැබුන අයගේ විස්තර ඇසීමේදි අප හට දැනගන්න ලැබුනේ ඔවුන් CLICK DAY දිනයේ ආරම්බක විනාඩියේම තම අයදුම්පත යුමු කල බවයි. විනාඩි 2,3 ක් පහු වුන අයටත් වීසා ලැබිලා තිබ්බේ නෑ.එම නිසා ඔබ තෝරාගන්න සේවයෝජකායට මේ ගැන දැනුම් දෙන්න.සැම විටම නිවැරදි වෙලාව තුල අයදුම් කරන්න.

සුදුසුකම් ලැබූ රටව​ල්

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia – Herzegovina, Korea (Republic of Korea), Ivory Coast, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Philippines, Gambia, Ghana, Japan, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Morocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Republic of North Macedonia, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ukraine.

ඔබ දැනගත් යුතු වැදගත්ම දේ

මෙම ස්පොන්සර් විසා හෝ වතු විසා සදහා ලංකාවේ සිටින ඔබට වගේම රැකියාවන් සදහා වෙනත් රටක සිටින ය සදහත් ඉල්ලුම් කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ඔබට මේ සදහා තනිව අයදුම් කිරීමට කිසිම හැකියාවක් නෑ.ඉහත සදහන් කල ආකරයට අදාල ක්ශේත්‍ර තුනේ ආයතන හරහා පමනයි මෙයට ඇතුල් වීමට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. මෙයින් ප්‍රවාහන ක්ශේත්‍රය සදහා වැඩි අවස්තාවක් ඔබට ලැබේවි කියා මා හිතනවා. මන්ද ඉතාලිය තුල ලාංකීකයන් විශාල පිරිසක​ට ප්‍රාවාහ​න ක්ශේත්‍රයේ ආයතන විශාල ප්‍රමානයක් ඉතාලිය තුල තිබෙන නිසයි.

ලංකාවේ සිටින ඔබට පුද්ගලයින් සොයාගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඉතාලියේ ජීවත් වන ඔබගේ යහලුවන්,නෑදෑයන්ගේ සහය ලබා ගන්න. යම් පුද්ගලයෙකුට මුදලක් ලබාදෙන විට හැම විටම ලියවිල්ලක් තබාගන්න. මේ සදහා ඔබ වෙනුවෙන් යම් පුද්ගලයෙ​ක් අයදුම් කලා යැයි පවසනවා නම් අයදුම් කිරීමෙන් පසුව ලැබෙන රිසිට් පතේ කොපියක් ඉල්ලන්න අමතක කරන්න එපා.

 

රැදී සිටීමේ බලපත් පරිවර්තනය කර ගැනීම

යුරෝපා සංගමයට අයත් රටක දිගුකාලීන බලපත්රයක් බවට පත්කර ගැනීමට මෙම කෝටාවෙන් අවස්ථා 200ක් වෙන් කර ඇත. මේ සදහා ඔබ විසින් ඉතාලිය තුල සේවායෝජකයෙක් සොයාගැනීම සිදුකරන්න ඕ​නා.

2022 ජනවාරි 12 වෙනිදා සිටම nullaostalavoro.it වෙබ් අඩවියෙන් අයදුම්පත් පුරවා සූදානම් කර ගත හැක. 2022 මාර්තු මස 17 වෙනි දින දක්වා මෙම නීතිය සදහා අයදුම්පත් යොමු කල හැකිවේ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *