සංචාරක වීසාවකි​න් ඉතාලියේ වැඩ කල හැකිද?

ප්‍රධාන මාතෘකාවක් වන සංචාරක වීසා මගින් දින 90 කාලයක් රැදී සිටිමට අවසර දී ඇති නමුත්. දින 90 ට වඩා කාලයක් රැදී සිට ඒම බලපත්‍රය මගින් ඉතාලියේ රැකීයාවක් කිරිම සදහා හැකියාව තිබෙදැයි බොහෝ දෙනාට ගැටලුවක් වී තිබේ.
සරල වශයෙන්ම සදහන් කරනවනමි සංචාරක වීසා මගින් අවාසනාවන්ත ලෙස ඉතාලියේ රැදී රැකීයාවක් සිදුකිරිමට නොහැකිය.
තවද සංචාරක වීසා බලපත්‍රය රැකියා බලපත්‍රයකට පරිවර්තනය කල ද නොහැක.එම කාලය අවසන් වු පසු තම මවු බිමට යා යුතුය.

එසේ නම් යම් කෙනෙක් ඉතාලියේ රැකිවක් කිරීමට අදහස් කරනවානම් කුමක්ද කළ යුත්තේ?

වාර්ෂිකව ඉතාලි රජය විසින් නිවේදනය කරන Decreto i Flussi (ස්වයං රැකියා, යටත් රැකියා හෝ සෘතුමය වැඩ) යුරෝපා සංගම් නොවන පුරවැසියන් සදහා රජය වාර්ෂිකව ලබාදෙ​න ලද ප්‍රවේශ කෝටාවන් වෙන්කරවා ගැනීමේන් එම ක්‍රියා පටිපාටිය අනු ගමනය කර ඔබත් ඉතාලියේ රැකිවක් කිරීමට අවස්ථාක් උදා කරගත හැක.

මේ සදහාද ඉතාලිය තුල සිට අයදුම් කිරීමට සේවායෝජකයෙකු සොයාගත්තත් ඔබට මෙම රැකියාවන් සදහා සුදානම් ලැබුවෙකු නම් නැවත ලංකාවට ගොස් ලංකාවේ පිහිටි ඉතාලි තානාපති කාර්යාලයෙන් වීසා අයදුම් කිරීමට සිදු​වේ. නමුත් ඉතාලියේ නීතිය අනුව දින 90 පසුවූ ඉතාලියේ නිත්‍යානූකූලව රැදීසිටීමට නොහැක යන්නයි. එමෙන්ම මෙවැනි Decreto i Flussi වැනි වීසා නීතින් නිතරම ඉතාලිය තුල රජය නිවේදනය නොකරන පදනම​ක් තුල යම් කිසි කෙනෙක් එවැනි නීතියක් එනතුරු නිත්‍යානුකූල නොවන ආකරයෙන් රැදි සිටියයුතු වේ. එය කොතෙක් දුරට නිවැරදිද යන්න අප හට කිව නොහැක.

චේත​නා ප්‍රනාන්දු.

Similar Posts