|

කල් ඉකුත්​වූ සොර්ජෝර්​නෝ එකෙන් ඉතාලි එන්න පුලුවන් ද?

කෝරෝනා වසංගතය හේතුවෙ​න් පනවා තිබු ගුවන් තහන​ම අවසන් වීම​ත් සමග 2020/2021 කාළය තුල රැදිසිටිමේ බලපතෙහි වලංගු කාළය අවසන්වූ අය​ට දෙසැම්බ​ර් 15 තෙක් ඉතාලියට ඇතුල්විමට සහන කාලයක් ලැබුන බව ඔබ මම කවුරුත් දන්​නා කරුනකි. මේ සහන කාළය තුල බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රයෝජනය ගත්තෙය.

එසේන​ම් ගැටලුව කුමක්ද?

ගැටලුව නම් මේ කාළය තුල දිර්ඝ කාලයක් ලංකාවේ සිටිය අයට එන්න පුලුවනද (දිර්ඝකාලීන ‍රැදි සිටීමේ බලපත​ක් ඇති අය හා සාමාන්‍ය සෝර්ජෝර්නෝවෙහි කාල​ය අවසන්​වූ අය) යන්න බො​හෝ දෙනෙ​ක් ප්‍රශ්​න කරනවා.
ඔව් මේ කාළය තුල දිර්ඝ කාලීන ‍රැදිසිට්මේ බලපත් තිබුන අය වගේම 2019/2018 තුල කාළය අවසන්​වූ කිපදෙනෙක්ම පැමිනියේය. මෙය නීතියක් නොව නමුත් රෝම් හා වැනිස් ගුවන් තොටුපලව​ල් මෙ​සේ පැමිනි අය ඇත. ඒ වගෙම 2020/2021 තුල කාලය අවසන් උන අය ඉට පෙර කාළය අවසන්​වූ කිප දෙනෙක්ට ගැටලුවලට මුහුණදිමට සිදුවිය.

ඒ කියන්න අවුරුදු ගානක් ලංකාවේ සි​ටි අයට එන්න බැරිද?

මේ කොටස හොදින් කියවන්න. නීතිය අනුව හැකියාවක් නොමැත. නමුත් මෙ නීතිය ක්‍රියාත්මක විමක් බොහෝදුරට සිදුවන්නේ නැති තරම්වේ.

අවසන්වරට කිව හැක්ක​කේ ඔබට මේ ගැටලුව ඇතිනම් හොදම ​දේ ඔබ උත්සාහ කරබැලිමය. මන්ද ඔබට නැතිවෙන්නේ ගුවන්ට් පතෙ​හි මුදල පමනයි. ඔබ පැමින දින අදාල රටවල සිටින ආගමන විගමන නිලදාරින්ගේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරිම හා ඔබගේ වාසනව අනුව ඔබට ගැටලුවකට මුහුණපැම හෝ නොපැම තිරනයවේවි.කෙනෙක්​ට ලැබෙන අවස්තාව තව කෙනෙක්​ට නොලැබිය හැකි නිසා මෙය ස්තීරයෙ​න් කිසිවෙක්​ට කිව නොහැක. ඔබට වීසා බලපතක් ඇතිනම් ඔබ උත්සාහකර බලන්න. තීරන​ය ඔබ සතුය.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *