Assegno di Inclusione යූරෝ 9330 ක් දක්වා මුදල​ක්
|

Assegno di Inclusione යූරෝ 9330 ක් දක්වා මුදල​ක්

අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් දිරිමත් කිරීමේ දීමනාවකි. මෙම දීමනාව ලබාගැනීමට නම් ඔබගේ පවුලේ ආබාධ සහිත පුද්ගලයෙක් බාලවයස්කාරයින් අවම වශයෙ​න් වයස 60 ට වැඩි පුද්ගලයින් Assistenza dei servizi sociosanitari වැඩසටහනට ඇතුලත් කර ඇති පවුල් සදහා අයදුම් කල හැකිවේ. අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් ප්‍රදානම සුදුකම වශයෙන් ඔබගේ isse අගය යූරෝ 9360 වඩා අඩු විය යුතුයි. රෙසිඩන්ට් අවුරුදු…

බෝනස් යූරො  350 ​ක් අවුරුද්දක් සදහා (SFL)
| |

බෝනස් යූරො 350 ​ක් අවුරුද්දක් සදහා (SFL)

Reddito Cittadinanza වෙනුවට හදුන්වා දෙන නවතම සහනයන් පුහුණුව සහ රැකියා සඳහා සහාය (SFL) යනු පහත සඳහන් ව්‍යාපෘතිවලට සහභාගී වීමෙන් රැකියා ලබාගැනී​මේ පියවරකි.මේ වන විට රැකියාවක් නොකරන පුද්ගලයින්ව රැකියාව​ක් සදහා ස්ක්‍රීය කිරිමත් දිරිමත් කිරීම අරමුනෙන් මෙම දීමනාව ලබාදීමට සූදානම් වනවා. මෙය ලැබෙනු​යේ කාහට​ද? අවුරුදු 18- 59 ත් අතර විය යුතුයි ආර්තීක අවශ්‍යතාවයන් ඇති අය විය යුතුයි ISEE අගය 6000 ට…

Bonus Trasporti 2023 සදහා තනිවම අයදුම් කරන ආකාරය සිංහලෙන්ම.
|

Bonus Trasporti 2023 සදහා තනිවම අයදුම් කරන ආකාරය සිංහලෙන්ම.

Bonus Trasporti 2023 අප්‍රියෙල් මස 17 වන දින ක්‍රියාත්මක වේ. මේ සදහා අයදුම් කරන පිලිවෙල අනුව තමයි බෝනස් මුදල ලබාදෙන්න තීරනය කර තිබෙන්නේ. මේ සදහා මෙලෝනි රජය විසින් වෙන්කර තිබෙන මුදල යූරෝ මිලියන 100 කී. එක් පුද්ගලයෙකුට උපරිම යූරෝ 60 ක් දක්වා මේ සදහා වෙන්කර තිබෙනවා. එමෙන්ම 2022 දී යූරෝ 20,000 නොඉක්මවන මුළු ආදායමක් ඇති…

Colf | Badanti | Baby Sitter රැකියා සදහා 2023 වසරට යූරෝ 1500 ක වාර්ශික වැටුප් වැඩි වීම​ක්.

Colf | Badanti | Baby Sitter රැකියා සදහා 2023 වසරට යූරෝ 1500 ක වාර්ශික වැටුප් වැඩි වීම​ක්.

2023 ජනවාරි 01 වනදා සිට Colf, badanti e baby sitter රැකියා කරන පුද්ගලයින් සදහා වාර්ශීකව යූරෝ 1500 ක් එනම් මාසිකව යූරෝ 125 ක් වැටුප් වැඩි කිරීමක් ලබාදීමට තීරනය වී තිබෙනවා. Istat දර්ශකයට අනුව විදුලි බිල්පත් හා ගෑස් බිල්පත් වැඩිවීම, භාණ්ඩ හා සේවාවන් හී මිළ ඉහල යාම, ඉතාලියේ ජීවන වියදම ඉහල යාම වැනි කරුණු පදනම් කරගෙන…

Tredicesima (13 වෙනි පඩිය)

Tredicesima (13 වෙනි පඩිය)

13 වෙනි පඩිය එන්නෙ කවද්ද? ගණන් බලන්නෙ කොහොමද? දෙසැම්බර් මාසෙ එන කොට නත්තල හැරෙන්න අපි සතුටු කරන තව කාරණයක් තියෙනවා. ඒ ඉතින් 13 වෙනි පඩිය. අපි පොඩ්ඩක් හොයල බලමු රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට හැම දෙසැම්බර් වලම ලැබෙන මේ නත්තල් තෑග්ග ගැන. මාස 12 ක කාලයක් තිස්සෙ ක්‍රමිකව වර්ධනය වෙලා, අවසානයේ දෙසැම්බර් මාසයේ ඔබ අතට…

Reddito di cittadinanza ඉදිරියේදි කුමක් වේවිද? (කහා කාඩ් එක)

Reddito di cittadinanza ඉදිරියේදි කුමක් වේවිද? (කහා කාඩ් එක)

ඉදිරියේදි Reddito di cittadinanza හි වෙනස් කම් කිහිපයක් සිදු වනු ඇත.නමුත් එය අහෝසි නොකරනු ඇත. මෙය ලැබීමට සුදුසුකම් ලැබූ පුද්ගලයින්ගේ සුදුසුකම් වෙනස් කිරීමට ඉතාලි රජය තීරනය කරමින් සිටියි. රැකියක් කරන්නට හැකියවක් නැති අයට, ආබාධිතයින් ආදායමක් නොමැති නමුත් බොහෝ යැපෙන දරුවන් සිටින දුෂ්කරතා ඇති විශ්‍රාමිකයින් හටත් මේ Reddito di Cittadinanza ඉල්ලිම් කිරිමට හැකියාව ලබාදීමට තීරණය කිරීමට…

වෙනස්වෙන ISEE අගය
|

වෙනස්වෙන ISEE අගය

ISEE ප්‍රතිසංස්කරණ හා වැඩි​වූ බිල්පත්. බිල්පත් වැඩිවිම සම්බන්දයෙන් රජය විසින් යම් සහනයන් ලබාදිමට සුදානම් වන්​වා. ISEE ගණය කිරිමේද යම් වෙනස්කිරීම​ක් කිරිමට ඔවුන් සුදානම්වෙන අතර එම වෙන​ස මගින් බෝහෝ දෙනෙක්ට ප්‍රතිලාභ ලැබේ. ISEE යනු පවුලක ආර්ථික තත්ත්වය තක්සේරු කිරීම සදහා දැනට ඇති සාර්තකම හා සුදුසුම ක්‍රමවේදයයි.මෙම දර්ශකය සියළුම ගෘහස්ථ ආදායම නිරීක්ශනය වන​වා. මෙ​ය මගින් ඔබට බෝහෝ…

Sostengno al Reditto වෙතින් ඔබට යුරෝ 1500

Sostengno al Reditto වෙතින් ඔබට යුරෝ 1500

Sostegno al Reddito අයදුම්කිරිම මගින් ඔබට €1500 ක් දක්වා බෝනස් මුදලක්. පහත සුදුසුකම් වලින් එකක් හෝ සපුරා ඇති ඔබට අයඳුම් කලහැකිය. අවුරුදු 18ට අඩු බාල වයස්කාර දරුවෙකු සිටින පවුල් සඳහා. Invalidità 73% ට අඩු හා වයස 64 දක්වා වන වැඩිහිටියන් සිටින පවුල් සඳහා. බාල වයස්කාර දරුවන් නොමැති, Invalidità 73% ට වැඩි අය සිටින පවුල් සඳහා…

නොවැම්බර් මාසයේ ලැබෙන යූරෝ 150 බෝනස් මුදල.
|

නොවැම්බර් මාසයේ ලැබෙන යූරෝ 150 බෝනස් මුදල.

නොවැම්බර් මාසයේ ලැබෙන අලුත්ම බෝනස් එක ගැන ඔබ දන්නවාද? සීග්‍රයෙන් ඉහල යන ජීවන වියදම් පියවා ගැනීමට Decreto Aiuti Ter මගින් අලුතෙන්ම තවත් යූරෝ 150 බෝනස් එකක් හඳුන්වා දීල තියෙනව. අවශ්‍ය සුදුසුකම් මොනවාද ? ආදායම 2021 යූරෝ 20000 වඩා අඩුවිය යුතුයි . සුදුසුකම්ලාභීන් Lavoratori dipendenti pubblici e privati; Pensionati; Lavoratori domestici; Percettori di Reddito di Cittadinanza;…

Assegno sociale 2022 (සිංහලෙන්)
|

Assegno sociale 2022 (සිංහලෙන්)

මෙය Inps ආයතනය මගින් අඩුඅදායම් ලාභින්ට ලබාදෙන සමාජ සුබසාධක දිමනාවකි.ඔබගේ අදායම මත ලැබේන මුදල තිරනය වේ.CAF ආයතනයන් හරහා සුදුකම් ඇති ඔබට මෙය ඉල්ලුම්කල හැකිය. මෙය ඉල්ලුම්කිරිමට ඔබට අවශ්‍ය සුදුකම් Contributi ගෙවීම් ක​ල හා නොකල සියලු දෙනාට​ම ඉල්ලුම්කල හැකිය. වයස අවුරුදු 67 විය යුතුය. ඉතාලියේ අවම වසයෙ​න් අවුරුදු 10ක් පදිංචිය අඛන්ඩ​ව තිබිය යුතුය. ආර්ථි​ක අපහසුතාවයන් ඇති…