2023 වර්ශයේ ඉතාලි වීසා සදහා අයදුම් කල අයට සුබ ආරන්චිය​ක්!
|

2023 වර්ශයේ ඉතාලි වීසා සදහා අයදුම් කල අයට සුබ ආරන්චිය​ක්!

2023 වර්ශයේ ස්පොන්සර් වීසා,සෘතු වීසා, වැඩිහිටියන් බලාගැනීම හා ගෘහ සේවය වෙනුවෙන් ඉතාලිය කලින් වෙන් කල කෝටාව තව දුරටත් වැඩි කර තිබෙනවා. මේ සමගම පහුගිය සතියේ 2023 අයදුම් කල කීප දෙනෙකුට නුල්ලා නිකුත් කිරීම සිදුවුනා. මම හිතන විදියට නම් වෙලාව පරක්කුයි කියලා හිතාගෙන දුක් වෙන අයට මේක සුබ ආරන්චියක් වෙයි… මේ විඩියෝ එකේ සියලු විස්තර හා…

ස්පොන්සර් වීසා නැතිව ඉතාලි වීසා (ෆෝරි කෝටා/ස්පෙශල් වීසා)
|

ස්පොන්සර් වීසා නැතිව ඉතාලි වීසා (ෆෝරි කෝටා/ස්පෙශල් වීසා)

2024 මාර්තු මාසයේ ඉතාලියට වීසා අයදුම් කිරීමට ස්පොන්සර් නීතියක් අනුමත වී ඒ සදහා මේ වන විට සමහර ඛාන්​ඩ වලින් නුල්ලා ඔස්තා නිකුත් වී තිබෙනවා.මේ අතර ඉතාලි සමාජයේ නිතරම කතා වෙන ෆෝරි කෝටා එනම් කෝටාවෙන් පිට වීසා,ස්පෙශල් වීසා ගැන පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න අවශයයැයි සිතුනා. මෙය පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලැබි කාලයෙන් කාලයට විදෙශ රටවල් වලින් පුද්ගලයින් ගෙන්වීමේ…

2024 මාර්​තු ස්පොන්සර් වීසා හා වතු වීසා සදහා ඔබ සුදුසුකම් ලබලද? එක් එක් ප්‍රදේශ වලට ලැබෙන කෝටා එක කීයද?
|

2024 මාර්​තු ස්පොන්සර් වීසා හා වතු වීසා සදහා ඔබ සුදුසුකම් ලබලද? එක් එක් ප්‍රදේශ වලට ලැබෙන කෝටා එක කීයද?

ඉතාලියට ඇතුල්වීමේ අවස්තාව උදාකර දෙමින් 2024 වර්ශය සදහා මාර්​තු මාස​යේ ස්පොන්සර්/ගෘහ හා වැඩිහිටියන් බලාගැනී​මේ හා තාවකාලික වීසා නීතියක් පැමින මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන බව ඔබ මේ වන විටත් දන්නවා ඇති. ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනුයේ මෙම කෝටාව සදහා ඉතාලියේ එක් එක් පලාත් සදහා කීදෙනෙක් හට සුදුසුකම් ලැබේද යන්නයි. රටවල් 32 ක් සදහා මේ වීසා සදහා…

ඉතාලි වීසා 2024 මාර්​තු – අයදුම් කරන ආකාරය හා විස්තර.
| |

ඉතාලි වීසා 2024 මාර්​තු – අයදුම් කරන ආකාරය හා විස්තර.

2024 වර්ශයට අදාලව ඉතාලි වීසා අයදුම් කිරීමේ දිනයන් නම් කිරීමෙන් පසුව මේ වන විට එම අයදුම් පත් පිරවීම සදහා වෙබ් අඩවිය ඕපන් වී තිබෙනවා. මාර්තු 18 – ස්පොන්සර් වීසා මාර්තු 21 – ගෘහ සේවය හා වැඩිහිටියන් බලාගැනීම මාර්තු 25 – සෘතු වීසා/කෙටි කාලීන වීසා සදහා අයදුම්පත් දැන් සුදානම් කරගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. මාර්තු 18 – ස්පොන්සර්…

ඉතාලියෙන් නුල්ලා ඔස්තා ලැබුන හැමෝටම වීසා ලැබෙනවද?
|

ඉතාලියෙන් නුල්ලා ඔස්තා ලැබුන හැමෝටම වීසා ලැබෙනවද?

2023 වර්ශයේ දෙසැම්බ්‍ර ඉතාලි ඉතාලි වීසා නීතීයට අයදුම් කර මේ වන විට බොහෝ දෙනෙක්ට නුල්ලා ඔස්තා නිකුත් කිරීම ඉතාලියෙන් ආරම්බ කර තිබෙනවා.මෙම නීතියට අයදුම් කල ලාකීකයින් බොහෝ දෙනෙක් සුදුසුකම් ලබා තිබෙන පසුබිමක ඔවුන් මීලගට කලයුත්තේ කුමක්ද කියා දනුවත් කිරීම සදහා මෙම ලිපිය පලකරන්න සිතුවා. නුල්ලා ඔස්තා එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මෙම ලිපිය ලංකාවේ සිටින අයත් කියවන…

2023 දෙසැම්බ​ර් ස්පොන්සර් වීසා හා වතු වීසා සදහා ඔබ සුදුසුකම් ලබලද?  එක් එක් ප්‍රදේශ වලට ලැබෙන කෝටා එක කීයද?

2023 දෙසැම්බ​ර් ස්පොන්සර් වීසා හා වතු වීසා සදහා ඔබ සුදුසුකම් ලබලද? එක් එක් ප්‍රදේශ වලට ලැබෙන කෝටා එක කීයද?

ඉතාලියට ඇතුල්වීමේ අවස්තාව උදාකර දෙමින් 2023 වර්ශය සදහා දෙසැම්බර් මාස​යේ ස්පොන්සර්/ගෘහ හා වැඩිහිටියන් බලාගැනී​මේ හා තාවකාලික වීසා නීතියක් පැමින මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන බව ඔබ මේ වන විටත් දන්නවා ඇති. මෙය අවසන් වීමට දින කිහිපය​ක් පමනක් ඉතිරිව තිබියදි ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනුයේ මෙම කෝටාව සදහා ඉතාලියේ එක් එක් පලාත් සදහා කීදෙනෙක් හට සුදුසුකම් ලැබේද…

ඉතාලි වීසා සදහා වාර්තාගත අයදුම්පත් ප්‍රමානයක්

ඉතාලි වීසා සදහා වාර්තාගත අයදුම්පත් ප්‍රමානයක්

ඉතාලි වීසා සදහා වාර්තාගත අයදුම්පත් ප්‍රමානයක් දෙසැම්බර් මස 02,04,12 ට්‍යන දිනයන් වල ඉතාලි වීසා සදහා අයදුම් කිරීම නම් කර තිබෙන බව ඔබ මේ වෙද්දි හොදාකාරවම දන්නවා. මෙහිදි නිකුත් කරන සමස්ත කෝටාව 136,000 ක්. මේ වන විටත් මෙම වීසා ඛාන්ඩ 03 සදහා ලක්ශ 6 කට අදික ප්‍රමානයක් අයදුම් කර තිබෙනවා. මේ වීසා වලට අයදුම් කරන අය මේ…

ඉතාලි ස්පොන්සර් ​වීසා ගැටලූ 2023
|

ඉතාලි ස්පොන්සර් ​වීසා ගැටලූ 2023

මේ පාර ස්පොන්සර්/වතුවීසා තැන් දෙකකින් අයදුම් කලො​ත් මොකද වෙන්​නේ? නීතියේ කිසිම තැන​ක මේවගේ දෙයකට තහනමක් හෝ පුලුවන් කි​යා ලියානැත. මේ විදියට මිට කලින් නිතීවල ඉල්ලුම්ක​ර අය ඉන්නවා. මේවර නිතීයට මේ ක්‍රමයට ලංකාවේ හා අනෙ​ක් රටවල බෝහෝ දෙනෙක් උත්සාහ කරන්න බලාසිටින නිසා මොනවගේ තත්වයක් උදාවේවිද කියන්න දන්නේ නැ. මොනවගේ තිරන අදාළ ආයතන ගනිද කියන්න දන්නේ නැ….

ඉතාලි වීසා 2023 දෙසැම්බර් – අයදුම් කරන ආකාරය හා විස්තර.
| |

ඉතාලි වීසා 2023 දෙසැම්බර් – අයදුම් කරන ආකාරය හා විස්තර.

නොවැම්බර් මාසයේ සිට ගුවන් ටිකට් පත් ඒජන්සි එකක් පටන් ගන්න අදහස් කරනවා. ඉදිරියේ ඔබගේ ගුවන් ටිකත් පත් ඉතාලි​යේ අඩුම මිළට ලබාදීම අපි සිදුකරන්න අදහස්කරන් ඉන්​නේ. මේ ඒ ගැන පොඩි දැනුවත් කිරීමක්. ස්තූතියි. ඉතාලි වීසා සදහා අයදුම් කරන්නේ කොහොමද? ඔබ මෙතෙක් කාලයක් බලා සිටි චක්‍රලේඛය මේ වන විට නිකුත්වී තිබෙනවා.මේ නිවේදනයේ වීසා සදහා අයදුම් කරන ආකාරය…

2023 වසරට නැවතත් ඉතාලි වීසා නීතියක්! දෙසැම්බර් සිට අයදුම් කල හැකිවේ.
|

2023 වසරට නැවතත් ඉතාලි වීසා නීතියක්! දෙසැම්බර් සිට අයදුම් කල හැකිවේ.

2023-2025 කාලය සදහා ඉතාලියට සේවකියින් ගෙන්වීමේ නීතිය සම්මත වීමෙන් පසුව එය අද දිනයේ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් දැනුම් දීම සිදු කරන ලදි.මෙම වීසා සදහා අයදුම් කිරීමේ දිනය දෙසැම්බර් ම​ස 2-4-12 ලෙස නම් කර තිබෙනවා. මේ අනුව මේ වසර 3 සදහා සේවකයන් 452.000 කට රැකියා සදහා ඉතාලියට පැමිණිමට අවස්ථාව හිමිවේ. 2023 සිට 2025 දක්වා දිවෙන මෙමෙ වීසා…