ඔබගේත් ඉතාලි පුරවැසි ඉල්ලුම් පත්‍රය ප්‍රතික්ෂේප වූවාද?

RIFIUTO- Istanza di conferimento della cittadinanza italianaඔබගේත් ඉතාලි පුරවැසි ඉල්ලුම් පත්‍රය පුතික්ෂේප වූවාද? Ministero dell'interno හි ufficio Cittadinanza...

La Disoccupazione

මොකක් ද මේ Disoccupazione කියන්නෙ? සරලවම Disoccupazione කියනුයේ විරැකියාවයි. ක්‍රියාකාරී වයසේ පසුවන පුද්ගලයෙකුට රැකියාවක් නොමැතිකමයි. ඔහු ක්‍රියා කරමින් සිටි රැකියාව අහිමි විමයි.යම් හේතුක් මත ඔනැම පුද්ගලයෙකුට...

සරණාගත වීසා බලපතක් ලැබු කෙනෙක්ට පවුලේ කෙනෙක් ගෙන්විය හැකිද?

ඔබ සරණාගතයෙකු හෝ උප රැකවරණය ලබන පුද්ගලයෙක් නම්, ඔබේ පවුල සමඟ නැවත එක්වීමට ඉල්ලීමට ඔබට අයිතියක් ඇත. සරණාගතයින්, තාවකාලික රැකවරණයක් හෝ මානුෂීය ආරක්ෂාවක් ඇති පුද්ගලයින් පවුල් නැවත එක්වීම ඉල්ලා...

CITTADINANZA (පුරවැසිභාවය )අවුරුදු 2 කදි?

5 stelle සහා PD පක්ෂ දෙකේ බහුතරයක් සහිත නව රජය පුරවැසිභාවය පිළිබඳ නීතිය සංශෝධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීමට තීරණය කරලා තියෙනවා.ඒ ඉතාලියේ පාසල් අධ්‍යාපන පාඨමාලාව හා පුරවැසිභාවය සම්බන්ධ කිරීම...

දික්කසාද සහතිකය VFS ආයතනයෙන් Legalize කර ගන්න බැරිව ඔබ කනස්සල්ලෙන්ද?

Familiare Visa මගින් ඉතාලියේ සිටින තම සැමියා/බිරිඳ ලඟට යාමට බලන් හිටි අයට අළුතින් ප්‍රශ්ණයක් මතු වෙලා. ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්ණය මතුවෙලා තියෙන්නෙ දෙවන වරට කල විවාහයක් මගින් Familiare Visa...