2021 ෆැමීලියාර් වීසා

ඉතාලියේ නීත්‍යානුකූලව ජිවත්වෙන අයෙකුට තමන්ගේ සහක​රු,දරුව​න්,දෙමව්පිය​න් ඉතාලියට ගෙන්වා...

Read More

Schengen visa – 02

පලවෙනි ලිපිය තවම බැලුවේ නැත්නම් මෙන්න ලින්ක් එක....

Read More

Schengen Visa

Schengen (ෂෙන්ගන්) යනු කුමක්ද? Luxembourg රටේ නගරයක් තමයි...

Read More

Tourist visa

සංචාරක විසා අවස්තාවක් ලබාගැනිම සදහා ඔබට අවශය වෙන...

Read More

Student visa

Student visa එකකට ආපු කෙනෙක් ඒයා ආපු විදිය...

Read More

වතු වීසා

කොහොමද අයදුම් කරන්නේ?ඒජන්සි තියෙනවාද?ලංකාවේ අයට පුලුවන්ද?තමන්ටම කරගන්න පුලුවන්ද?...

Read More